Leer Maak Onderneem

     

  1. Skills: Webdesign
  2. Client: Gemeente Enschede
  3. Project: Concept activeringsproject
  4. Tools Used: Illustrator, Photoshop, TYPO3

  5.  

Activeringstraject “Leer Maak Onderneem”

Dit traject is bedoeld voor cliënten (van de afdeling sociale zaken van de gemeente) van het UWV, re-intergratiebedrijven en partikulieren die willen uitstromen naar het persoonlijke ondernemerschap. Uiteindelijke doel is ondernemerschap. Hiervoor zijn verschillende ateliers beschikbaar.

Mijn rol

Uitvoerder en kartrekker van het concept. Via de website kan je je aanmelden en een atelier kiezen. Het concept is simpel. Je volgt workshops en lessen in het vakmanschap. Ontwerp of stelt je product samen, op de website wordt het product aangeboden, zo wordt je onder begeleiding van een ondersteunend team getraind te ondernemen.